5 cách tận dụng đất bên hông nhà

Khoảng lùi bên hông dù nhỏ vẫn có thể biến thành những không gian có giá trị cho căn nhà của bạn nếu biết vận dụng 5 cách sau.