Bắc cầu giữa nhà

Tại Đồng Nai, bắc cây cầu nối hai khối nhà bị ngăn cách bởi sân trong, vừa là điểm nhấn, vừa kết nối con người và không gian.